Vuokin osakaskunnalla on laajat vesialueet Vuokkijärvessä (pinta-alaa 3389 ha). Kalastajan tulee kuitenkin huomioida säännöstellyn järven entisillä rannoilla olevat useat yksityisvesialueet.

Yli-Vuokissa mm. Salmijärvessä, Palojärvessä, Aittojärvessä, Viiankijärvessä, Murhijärvessä ja Hietajärvessä on osakaskunnan vesiä. Vuokkijärven eteläpuolella Jumaliskylällä ja Keskisellä sekä pohjoisessa Purasjärvellä sijaitsee osakaskunnan vesiä.

Vuokkijärveen laskee useita jokia, joilla oleville vesilleen osakaskunta myy koskikalastuslupia. Kookkaimmat koskialueet ovat Yli-Vuokin alimmat kosket Kiuaskoski, Haapokoski ja Haaponiva. Pienempiä jokia ovat mm. Keskisenjoki ja Jumalisjoki.

Vuokin osakaskunnan vesialueiden kiinteistötunnus on 777-876-1-0.

Osakaskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. Vuokin osakaskunnan kalastuslupien hinnat ja maksuohjeet tästä linkistä.