VUOKIN OSAKASKUNTA

Vuokin kalaveden osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta.

Osakaskunnalla on laajat vesialueet Vuokkijärvessä (pinta-alaa 3389 ha). Kalastajan tulee kuitenkin huomioida säännöstellyn järven entisillä rannoilla olevat useat yksityisvesialueet. Osakaskunnan vesialueiden kiinteistötunnus on 777-876-1-0.

Yli-Vuokissa mm. Salmijärvessä, Palojärvessä, Aittojärvessä, Viiankijärvessä, Murhijärvessä ja Hietajärvessä on osakaskunnan vesiä. Vuokkijärven eteläpuolella Jumaliskylällä ja Keskisellä sekä pohjoisessa Purasjärvellä sijaitsee osakaskunnan vesiä.

Vuokkijärveen laskee useita jokia, joilla oleville vesilleen osakaskunta myy koskikalastuslupia. Kookkaimmat koskialueet ovat Yli-Vuokin alimmat kosket Kiuaskoski, Haapokoski ja Haaponiva. Pienempiä jokia ovat mm. Keskisenjoki ja Jumalisjoki.

Osakaskunta myy alueilleen viehe- ja pyydysyksikkölupia. Vuokin osakaskunnan kalastuslupien hinnat ja maksuohjeet tästä linkistä.