Kalastuksen valvonta

Osakaskunnan vesialueiden kalastuksenvalvonnasta vastaavat osakaskunnan valtuuttamat ja ely-keskuksen hyväksymät kalastuksen valvojat. Valvontaa voivat suorittaa myös poliisi ja kalastusviranomaiset sekä kalatalousalueen valtuuttamat valvojat.

Osakaskunnan järvialueiden valvontaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä valvojiin tai hoitokunnan toimihenkilöihin.

Vesialueen omistaja voi valvoa vain pyydyskalastuksen luvallisuutta. Omistaja voi tarkastaa, että vesialueelta löytyvissä seisovissa pyydyksissä on lain vaatimat kalastusoikeuden osoittavat merkit. Ennen luvattomien pyydysten poistamista omistajan on pyydettävä kalastuksenvalvojan tai viranomaisten apua. Omistajalla ei ole oikeutta ottaa vedestä toisen pyydystä taikka kalastusvälinettä, vaikka se olisi laiton ja ilman asianmukaisia merkintöjä. Pyydyksen talteenotto-oikeus on vain kalastuksenvalvojalla.

Kalastuksen valvojan on pystyttävä esittämään ely-keskuksen antama kalastuksenvalvojakortti ja osakaskunnan antama valtuutus, jossa on määritelty valvottava vesialue. Osakaskunnan valtuutusta eivät tarvitse viranomaiset eivätkä kalatalousalueen valvojat.

Kalastuksenvalvojaksi voidaan asettaa henkilö, joka on läpäissyt ELY-keskuksen kalastuksenvalvojan kokeen.